073-9626762 info@hbk.nu
Sedan 1950

Helsingborgs

Badmintonklubb

Delaktighet

Gemenskap

Glädje

Utveckling

Helsingborgs Badmintonklubb

Badminton för alla, hela livet där människor mår bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin ambitionsnivå.

Vi vill vara med och utveckla människor så att de upplever sig trygga både på och utanför badmintonbana. Där vi har uppmärksamhet på att utveckla HELA människan för att över tid må bra.

Välkommen till gemenskapen!

HBK på Instagram

Följ oss på Instagram för mer glädje

HBK på Facebook

Helsingborgs Badmintonklubb

Helsingborgs Badmintonklubb

377

Helsingborgs Badmintonklubbs officiella sida.

Vi sprang Helsingborg Nightrun 🏃‍♀️‍➡️ 🥳 När vi lottade ut startplatser så knep Isak, Anna, Celina, Maya och Katty biljetterna. Så här såg det ut i fredags. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sommarträningen fortsätter! I år har vi ökat med antal anmälda till 227 st, förra året 191 st. Vi tränar måndag-torsdag och har igång 15 olika grupper. Idag måndag har vi tre badmintonskolegrupper, en motionsgrupp och en tävlingsgrupp. En av tränarna i sommar är Gustav på bilden som dessutom fyller år idag! Grattis 🥳. 📸 Zstudio ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi påminner om att vi har semester under juni och juli och att det därför kan ta lite längre innan vi svarar, upp till 14 dagar mot normala 3-5 dagar. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Frequently Asked Questions

Frågor som ofta kommer till oss!

Jag vill inte bli medlem utan bara boka bana på Olympiahallen.
Givetvis kan du boka bana på Olympiahallen utan att bli medlem hos oss...men är du säker på att du vill gå miste om: 
  • Rabatt vid årskort i gymmet. 1 200 kr. Ordinarie 1 500 kr.
  • Digitala träningsprogram.
  • Medlemsevent.  

Bli medlem här!

OBS! Det kan ta upp till 1 vecka innan du är registrerad som medlem och har medlemsrabatten.
Vill du fortfarande inte bli medlem utan bara boka bana? Ring 042-127140 eller ta dig till www.olympiahallen.com

Hur fungerar det med träningen på lördagar mellan 12-14?

Om du har registrerat samtliga medlemmar i familjen vid anmälan med personnummer har samtliga i familjen möjlighet att spela på lördagar mellan 12-14. Det ingår i träningsavgiften som en förmån och är för dig (samt familjemedlemmar) som också tränar i någon av våra träningsgrupper.

Du kan inte boka bana i förväg utan du får chansa på att plats finns. Är det många i hallen kan du behöva samsas och spela flera per bana. Utgå ifrån att du kan spela 1 timme. Är det även ledigt mellan 13-14 kan du givetvis stanna kvar och få spela en timme till. Kommer det nya som inte spelat timmen innan behöver du lämna plats för dessa. Du har själv bollar med dig och någon i din familj som är medlem alternativt en kompis som också är medlem i HBK. Någon av våra tränare är på plats om du har frågor samt ta närvaro. Checka in när du kommer!

Jag har fått en faktura men ännu inte hunnit prova på mina två första tillfällen.

r du anmält dig till badmintonskolan skickar vi en faktura till dig. Du kan givetvis prova på 2 gånger innan du betalar din avgift. Ibland inträffar det att vi även hinner skicka ut en påminnelse. Det är ingen påminnelseavgift på denna. Du betalar givetvis bara om du väljer att fortsätta efter dina provtillfällen.

Hur får jag som medlem min rabatt på banbokning?

För att få din rabatt på banbokning så registrerar du ett spelkonto på Olympiahallen. Du klickar in att du är HBK-medlem. Därefter behöver Olympiahallen dubbelkolla så att du är medlem hos oss. Denna procedur kan ta upp till 1 vecka vilket innebär att du inte direkt ser rabatten på ditt spelkonto. 

Rabatten utgår från ordinarie pris, aldrig rabatt på annan rabatt (t ex kampanjer, friskvårds-eller familjerabatter), rabatten är alltid personlig. Är det du som ska spela gör du bokningen i ditt konto. OBS! Är det du som förälder som ska spela med dina vänner bokar du via ditt konto. Är det ditt barn som ska spela med dig kan bokningen ske via dennes konto eller ditt. 
I do not want to be a member - I just want to book a court.

You can of course book a court without becoming a member...but are you sure you want to miss out on:

Become a member here!

OBS! It can take up to 1 week before you are registred as a member and have the discount when you want to book a court.

Do you still want to miss out on all above and just book a court without all discounts above? Call Olympiahallen 042-127140 or go to www.olympiahallen.com

How does it work with the training on SATURDAYS between 12-14?

If you have registered all members of the family when registering with personal number, everyone in the family has the opportunity to play on Saturdays between 12-14. It is included in the training fee as a benefit and is for you (as well as family members) who also train in one of our training groups.

You can not book a court in advance, you will check with the coach if there is a court when you arrive. If there are many in the hall, you may need to get together and play several per court. Assume that you can play for 1 hour maximum. If it is also free between 13-14, you can of course stay and play for another hour. If there are new members who have not played the hour before, you need to leave room for them. You have your own shuttles with you and someone in your family that are a member in HBK to play with or a friend that also are a member in HBK. Some of our coaches are in place for questions and take attendance. Please check in when you arrive!

I have recieved an invoice but havn´t had the chance to try for two times.

When you register for the badminton school we send you an invocie. You can of course try for two times before you pay your fees. Sometimes it happens that we also send out  a reminder. There is no extra fees on this. Of course, you only pay if you choose to continue after your test sessions. 

ta.

How do I as a member get my discount when I want to book a court?

To get the discount you need to register an account at Olympiahallen. In the form you fill in that you are a member. Thereafter Olympiahallen will contact us to find out if you are a member or not. This can take up to 1 week which means that you don´t see the discount immediatly at your account. 

The discount is on regular prices, you can never get a discount on another discount. The discount is always personal. Note! If you as a parent are going to play with your friends, you book via your account. If your child is going to play with you, the booking can be made via his or her account or yours. 

Helsingborgs Badmintonklubb