073-9626762 info@hbk.nu

Medlemsenkäten är nu stängd. Årets medlemsnöjdhet 88 %. Tack för dina svar. Utförligare rapport görs på årsmötet 23/8.