073-9626762 info@hbk.nu

Här finns nu alla handlingar inför årsmötet den 23/8. Årsmötet hålls på Idrottens Hus klockan 18.00. Om vi ska kunna garantera fika till dig behöver vi din anmälan senast 21/8 till info@hbk.nu. Välkommen!

Valberedningen har presenterat sitt förslag enligt nedan men jobbar fortsatt på att finna en suppleant till styrelsen samt en revisorssuppleant. Är du intresserad? Mejla Maria@hbk.nu.